CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
Comerç, 25 de Lleida 25007
Horari de dilluns a divendres, de 19'30h. a 22h.)
Telèfon: 973-242329 - Fax: 973-234497
www.cel.cat cel@cel.cat

 

feliu@izard.cat