Torna enrere
Sant Miquel ó Santa Soleta
Pallars Jussa (Lleida)
Com arribar

Uns 500 metres abans de les cents revolts que porten fins a l'ermita de Sant Salvador del Bosc

Situació

Les ruïnes de l'església de Sant Miquel, coneguda amb el nom de Santa Soleta, són al cim d'un serrat, entre dos barrancs, al peu del camí que puja cap al santuari del Sant del Bosc.

Camí
Coordenada UMT
42.0443 / 0.93543
Planell recomanat
  • Montsec Alpina
 
Comentari

Fins a l'actualitat, no s'han localitzat notícies històriques documentals que aportin dades sobre el seu passat, tot i que per les restes que ens han pervingut el seu origen es remunta a l'època medieval.

És un edifici d'una sola nau, que ha perdut totalment les cobertes i el sostre, possiblement resolt amb volta de canó. La nau és capçada a llevant per un absis semicircular, obert a través d'un arc presbiteral que, com la nau, també ha perdut els sostres i la coberta.

La porta, en arc de mig punt esfondrat, s'obre en la façana sud, i en el centre de l'absis hi ha una finestra d'una sola esquei­xada, amb brancals i llinda monolítics.

En el seu estat actual, l'edifici no conserva cap mena d'orna­ mentació o decoració, i presenta un aparell de petit carreu, sim­plement escairat, disposat en filades irregulars, però executades amb una clara intenció de cercar l'horitzontalitat, que posa en evidència fórmules constructives de la plenitud del segle XI.

 

Sense descartar cap hipòtesi, sembla més raonable suposar que correspon a un procés constructiu unitari amb el conjunt de l'absis, si ens atenim a la continuïtat constructiva dels aparells, que no permeten una filiació precisa atesa la seva extrema rusticitat i irregularitat.

Envia correu a l´autor