Torna enrere
SANT MIQUEL DE PRIVA O DE VILANOVA DE LA SAL
Noguera Pallaresa (Lleida)
Com arribar

S’hi arriba des de la carretera C-12, poc abans d’arribar al poble de les Avellanes trobem el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes; prenem el trencall que passa per davant del Monestir i continuem per la pista asfaltada (1,6 Km.). Bifurcació: prenem la carretera de la dreta que ve del poble de les Avellanes (400 m.). Bifurcació: prenem la carretera de l’esquerra (700 m.) que ens portarà a l’entrada del poble de Vilanova de la Sal per la carretera LV9046 que ve de Gerb.

Situació
L'ermita de Sant Miquel ocupa la part més alta de la serra que porta el mateix nom, prop de Vilanova de la Sal
Camí
Coordenada UMT
E 31T 316513 / 46 38402 N
Planell recomanat
  • Comarcal de la Noguera
  • Montsec de l´Editorial Alpina
Història

Església d'una sola nau allargada capçada per un absis semicircular lleugerament el·líptic a l'interior. Sembla haver tingut una refecció important a la part mitjana de la nau, on es disposen tres pilastres per banda que devien suportar arcs torals d'una volta, avui completament ensorrada, però presumiblement de perfil semicircular. El sector on hi ha les pilastres coincideix a l'exterior amb l'existència d'un contrafort per banda i un canvi de parament que sembla indicar la refacció esmentada anteriorment. Tot l'interior, tant els murs com l' absis, estan arrebossats. Cal datar aquest arrebossat com a contemporani de l'edifici.

La porta d'accés es troba al mur de ponent i té l'arc de mig punt adovellat. Es conserven dues finestres de característiques similars, l'una oberta a l' absis i l'altra per sobre de la porta d'ingrés. Són rectes i amb una llinda horitzontal.

L'aparell constructiu és de carreus irregulars de pedra calcària, excepte en els elements definidors com la porta, les cantonades i la volta, fetes de carreus rectangulars ben escairats. És difícil, per l'extrema rusticitat de l'aparell i la senzillesa tipològica de l'edifici, d'establir una datació per a aquesta obra. En l'aspecte constructiu es pot relacionar amb l'església de Sant Josep de la Figuera, a Algerri, datable dins el segle XII, però construïda amb tècniques molt arcaiques.

 

Envia correu a l´autor