C S
Torna enrere
Sant Salvador del Bosc
Pallars Jussa (Lleida)
Foto del Refugi
Com arribar

Per el conegut cami de les 100 corbes

Situació

El santuari de Sant Salvador del Bosc, conegut popularment com el Sant del Bosc, és situat en un repeu del vessant nord del Montsec, dominant la vall de Barcedana, des d'on surt el camí que hi mena, anomenat de les Cent Corbes.
Cal seguir la carretera C-13 en direcció a Terradets i desviar-se cap a Llimiana per la carretera LV-9121. Es travessa el pont de l'embassament de Terradets-Cellers (a 600 m de l'estació de tren) i, 1,5 km després, passat el riu Barcedana, s'agafa a mà dreta la carretera vella que porta a un aparcament contigu (cota 390 m) i a l'inici de la pista que segueix paral·lela al riu per la seva riba dreta.

Camí
Coordenada UMT
42,03221 / 0,93331
Planell recomanat
  • Montsec Alpina
Panta de Terradets i Cellers
Comentari

Malauradament no ens han pervingut notícies documentals d'aquesta ermita fins l'any 1758, en què consta com a capella de la parròquia de Llimiana. La seva situació, prop de l'únic pas que des de l'Hostal Roig salva la carena del Montsec, vers la vall de Meià, la seva advocació popular  "el Sant del Bosc" i la seva situació acinglerada fan pensar la persistència, en culte cristià, d'un antic santuari pre-cristia.
S'hi celebra un aplec popular l'últim diumenge de Setembre.
És un edifici d'estructura molt simple, d'una sola nau, coberta amb una volta de canó de perfil deforme, que insinua un arc apuntat, coronada a llevant per un absis semicircular, precedit d'un arc presbiteral que l'obre a la nau.
La porta és l'única obertura que presenta l'edifici i es troba a la façana oest, que com les altres és totalment òrfena d'ornamentació. L'interior està completament arrebossat, i a l'exterior es conserven importants fragments de l'arrebossat que cobria les façanes, tot i que és possible veure l'aparell, de reble de pedra llosenca, molt irregular, però amb una certa tendència a formar filades. L'element més destacable és la base de l'absis, que forma una plataforma rectangular sobre la qual s'assenta el semícilindre absidal, i que pot interpretar-se com un vestigi, o un inici, d'un absis rectangular dins la tradició de l'arquitectura del segle X.
Sense descarta cap hipòtesi, sembla mes raonable suposar que correspon a un procés canstructiu unitari amb el conjunt del absis. 

Envia correu a l´autor