Torna enrere
Conjunt Baronia de Sant Oisme
Noguera Pallaresa (Lleida)
Com arribar
Carretera C-147(del Doll) de Lleida a Tremp
Al costad esquerra a 5 KM de Terradets
Situació
Al mig del poble i molt ben conservad
Camí
Es pot arribar amb el cotxe
Coordenada UMT x=31T321 498E y=4652 125N
Planell recomanat
  • Comarcal de la Noguera
  • Montsec de l´Editorial Alpina
Història del Castell

És situat al cim d’una roca, al costat de l’esglèsia i del poble de la Baronia de Sant Oïsme. La carretera del Doll que va de Balaguer a Camarasa hi passa pel costat.
El seu nom és una corrupció del de Santa Eufèmia, que era el topònim primitiu. La primera notícia que es té d’aquest lloc correspón a l’any 1095 i es descobreix el nom primitiu de Santa Eufèmia per un document de l’any 1099.
Aquesta edificació és formada per una torre i algunes altres dependències. La torre és de planta circular: té, a peu pla, un diàmetre intern de 2,7m i el seu mur fa 1,5m; el gruix del qual es redueix a 1,13m en la coberta superior. El total de la seva alçada és de 14m.
A la banda nord hi ha dues espitlleres, que fan pensar en l’existència de diversos trespols de fusta. Trobem una porta situada a 4m d’alçada, que devia ser coberta amb un arc de mig punt, tal com es veu actualment després de la restauració. La segona porteta que trobem, a 8m, de dimensions reduïdes ( uns 70 cm d’ample i uns 160 cm d’alçada ), és acabada també amb un arc de mig punt avui dia ben conservat. Les espitlleres són força grans i acabades a la part de dalt amb una graonada.
L’existència de dues portes ens planteja la utilitat de la segona. Cal pensar que devia permetre d’accedir a una plataforma o una galeria de fusta que hi havia en aquell nivell, però només a la seva banda meridional, atès que al costat nord hi havia l’espitllera esmentada.
A més a més de la torre, es construïren altres edificis en el reduït espai que hi ha al cim de la roca. A la banda sud hi havia un recinte que feia uns 4m per 3,5m. I cap al nord, es poden veure restes de murs laterals que fan pensar en la possible construcció d’una altra dependència. Així doncs, hom pot suposar que la torre i la nau meridional són coetànies i fetes al segle XI. I que, ademés, potser en aquesta mateixa època, ja es feren algunes construccions a la banda septentrional, tot i que la major part del que s’ha conservat sembla ja dels darrers segles medievals.

Baronia de Sant Oisme - Sant Bartomeu
Història

Al centre de la Baronia hi trobem l’esglèsia de Sant Bartomeu. Inicialment, aquesta esglèsia degué ser una capella castellera, i més tard assumí les funcions parroquials que tenia la propera esglèsia de Santa Eufèmia, fins al moment que perdé aquesta categoria. Depengué, com la de Santa Eufèmia, del priorat de Meià.
És un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular. La capçalera, que corona la nau per llevant, és formada per tres absis en trèvol, en principi de planta semiricular, però molt deformats; especialment els laterals. L’absis lateral sud és quasi rectangular i el del nord és tallat al biaix per un mur que sembla fuit d’una reforma o d’una refecció resultat de les restauracions que s’hi han fet.
La porta, resolta en arc de mig punt, s’obre al mur nord, únic lloc per on és accessible l’esglèsia, ja que els murs sud i oest són construïts ran del penyal, en un fort desnivel amb relació al nivell interior del temple.
A cada absis s’obre una finestra de doble esqueixada i al mur de ponent hi trobem una finestra cruciforme.
Al punt on devia situar-se la unió entre el volum de la nau i el cos de la capçalera es dreça un petit campanar prismàtic, amb una finestra germinada a cada façana, totalment contruït amb carreus de pedra tosca, que contrasten amb els paraments de l’esglèsia, construïts amb carreuó irregular, simplement desbastat, amb tendència a formar filades. A l’interior es conserven fragments de l’arrebossat que originàriament devia cobrir els paraments, on encara hi ha vestigis de decoració pictòrica.
Tot i les seves deformacions i irregularitats, l’esglèsia de Sant Bartomeu s’inscriu plenament en les formes constructives i tipològiques de l’arquitectura llombarda. És datable vers mitjan segle XI exceptuant el campanar que correspondria a una reforma del segle XII.

 

Envia correu a l´autor