Torna enrere
Creus de Terme - SEGRIA
ALFES
Fotografia de l'any 1921 (creus al vent)
Fotografia de l'any 1921 - Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929
Com arribar
Desde Lleida per la C13, direccio Alfes C12
Situació
A la sortida del poble, ara es de ferro
Coordenada UMT 31T 301 534E / 45 99 475N
Comentari
El terme d´Alfes comptava amb tres creus góticas, actualment nomes es conserva el capitell de la creu pertanyent a la masia Vinfaro. Es conserva documentacío i imatges de les tres creus.
any 2007 - Josep Sierra i Maribel Tortosa

 

Fotografia de l'any 1921 (creus al vent)
Fotografia de l'any 1921 - Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929
Situació
Situada al darrera de l´església, ara es de ferro
Coordenada UMT 31T 301 590 / 45 99 717N
Comentari
 
Any 2007 - Josep Sierra i Maribel Tortosa

 

Fotografia de l'any 1921 - Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929
Fotografia de l'any 1921 - Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929

Extret del BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA - NÚM. 159. BARCELONA, ABRIL DE 1908

A Binfaro, un kilòmetre enllà d’Alfeç, a l’altre costat del riu Set, en un turó isolat de les serres de les Garrigues, hi havia altra casa forta, veyent-se encara un troç de mur revestit de pedra picada. En la masia que hi ha al seu dessota s’hi troba aculat a la paret un gran escut, procedent, sens dubte, del vell casal, y al costat s’alça una hermosa creu de terme pertanyent al període de trancisió del gòtic al renaixement, molt semblant a la d’ Alfeç, y que - segurament són fetes pel mateix mestre. Havia pertengut al senyoriu del Marquès de Benavent, y avuy el seu terme depèn del poble d’Alfeç, ostentant un dels tinents d’alcalde d’aquest la representació de Binfaro, y, pera que se’l regonegui allí on convingui, usa una vara petita ab aquella llegenda. ( En el Cens de Catalunya ordenat per les Corts de Cervera de 1359, com a corresponent a la vegueria de Lleyda, se parla del lloc de Vinfaren ab 12 focs.

Situació
Situada a la Masia Vinfaro
Coordenada UMT 31T 302 446E / 46 01 107N
Comentari

Actualment nomes es conserva el capitell de la creu pertanyent a la masia Vinfaro. ( no sabem on )

El peu i part de la columna estan amuntegats al costat de la masia

Estat al 2007 - Josep Sierra i Maribel Tortosa

 

Envia correu a l´autor