Torna enrere
Creus de Terme - NOGUERA
Balaguer - Creu de la Secla
fotografia de l'any 1918
Vista del peu
La nova Creu - 2007
Detall
Com arribar
Per la ctra. LV-9224, fins a Balaguer
Situació
A la entrada de Balaguer, a la dreta, al costat de la carretera.
Coordenada UMT 31317545,7 / N4628339,3
Comentari
La creu ha desaparegut, solament queda el peu (UMT: 31317577,0 / n4628451,9), la nova és molt diferent i a estat canviada al costat de la carretera, uns 10 metres.
Envia correu a l´autor