1 de Juliol 1919, un Renard (màquina de vapor) arrosegant les espirals de les turbines, procedents de Balaguer